Chytrá klika H21 nyní za akční cenu 2799 Kč

Průvodce používáním bezpečnostních kamer

Jaká pravidla platí pro zakoupení a provoz bezpečnostních kamer?

Vítejte v průvodci používáním bezpečnostních kamer, který vám poskytne základní informace o tom, jak správně zakoupit, umístit a provozovat bezpečnostní kamery tak, abyste chránili svůj majetek, zároveň ale respektovali soukromí a právní normy. V dnešní době, kdy je bezpečnost na prvním místě, je důležité vědět, jaké možnosti nám moderní technologie nabízí a jak je využít v souladu se zákony. Ať už se jedná o ochranu vašeho domova, pracoviště, nebo veřejných prostor, tento průvodce vás provede klíčovými aspekty provozu kamer, aby bylo jejich používání co nejefektivnější a zároveň etické a legální.

Tento průvodce představuje shrnutí klíčových bodů zákona týkajícího se provozování bezpečnostních kamer. Nejedná se o právní radu. Pro hlubší porozumění a úplný přehled všech právních požadavků a povinností vás zveme k pročtení celého předpisu, který naleznete zde: na portálu gov.cz

Zakoupení a umístění:

 • Zakoupení bezpečnostních kamer je volné pro všechny - soukromé osoby, podnikatele i vlastníky nemovitostí.
 • Kamera slouží k ochraně majetku a zdraví, pokud neexistuje efektivnější alternativa.

Provozování kamer:

 • Venkovní prostory: Můžete sledovat vlastní pozemek a jeho bezprostřední okolí bez potřeby jakéhokoli oznámení. Dbejte na to, abyBOT Venkovní chytrá IP/WiFi kamera A4 se solárním panelem kamera nezasahovala do soukromí okolí (veřejné komunikace, sousední domy).
 • Veřejné a společné prostory: Při monitorování těchto míst se můžete stát správcem osobních údajů a musíte dodržovat pravidla ochrany osobních údajů (GDPR). Informujte o monitoringu prostřednictvím tabulí.
 • Vnitřní prostory: Použití kamer v obytných domech či na pracovištích musí respektovat soukromí a je vázáno na dodržování specifických pravidel a zákonných povinností.

Zpracování a uchování záznamů:

 • Záznamy uchovávejte pouze po nezbytně nutnou dobu, obvykle doporučeno maximálně týden.
 • Jako správce údajů vést záznam o činnostech zpracování - kdo, co, proč a jak dlouho zpracovává.

Bezpečnost a ochrana údajů:

 • Zajištění ochrany zařízení a dat před neoprávněným přístupem či poškozením.
 • Informace o monitoringu a ošetření osobních údajů musí být transparentní a v souladu s právními předpisy.

Důležité upozornění:

 • Atrapy kamer můžete používat bez omezení, ale nezpracovávají osobní údaje.
 • Záznamy z kamer nesmějí být použity k jiným účelům, než ke kterým byly pořízeny.

V případě, že využíváte bezpečnostní kamery, je klíčové respektovat soukromí ostatních a dodržovat právní předpisy ochrany osobních údajů.